Skip to main content

Cách chặn truy cập website từ máy tính

Internet đã trở nên quá phổ biến, bạn có thể truy cập vào rất nhiều nơi chỉ với việc nhấp chuột, bao gồm cả một vài website bạn không muốn trẻ con có thể truy cập. Có rất nhiều tiện ích dùng để chặn các trang web tạm thời trên máy tính, nhưng bạn sẽ phải tốn tiền mua, và chút ít gặp rắc rối khi sử dụng. Có một cách dễ dàng và miễn phí để chó thể chặn các website mà bạn muốn.


Bằng cách chỉnh sửa file host của windows, bạn có thể chặn bất cứ website nào bạn muốn.

Bước 1: mở Notepad ( chạy với quyền admin )Bước 2: đến đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc
Lựa chọn All Files trong danh sách sổ xuống, và mở file <i>hosts


Bước 3: bạn có thể thêm vào dòng "127.0.0.1 facebook.com" vào cuối và thêm vào dòng mới nếu bạn muốn chặn các web khác.Bây giờ, khi bạn mở website bằng trình duyệt của bạn, bạn sẽ nhận được một trang thông báo từ Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox không thể thể truy cập được.

Nguồn Techtip

Share