Skip to main content

Bộ video của hacker Việt Nam

Các video trên được sưu tập nhầm mục đích học hỏi và trao dồi kinh nghiệm cho newbie nên hoàn toàn không có password. Video được làm bởi các hacker Việt Nam và trong mỗi video đều thể hiện dấu ấn của người đó.

Note: bạn nào pro rồi thì không cần coi đâu ==> bẩn não .

Để tải video hacking bạn vào đây
Để tải video về cracking bạn vào đây
Để tải các video exploreit các website wa các bug bạn vào đây
Để tải các video về network bạn vào đây

Share