Skip to main content

Tự tạo Add-ons cho FireFox

BƯỚC 1: Tìm các chức năng cần thiết.

Xác định mục đích. Sau đó vào đây (trang tập hợp các đoạn mã hỗ trợ cho Firefox, gõ chức năng vào khung Search all script. Ví dụ: Rapidshare và Enter.

Click vào đoạn mã ưng ý cần dùng. Tại trang tiếp theo, hãy bấm vào nút Install this script, và tải đoạn mã này về (*.user.js).

BƯỚC 2: Tạo thành một Add-on (*.xpi).

Cần có một ứng dụng Web để thực hiện.

Online: Vào đây để thực hiện trực tuyến.

Offline: Cần phải tạo một mạng localhost. Nếu đã có sẳn ApacheSever, chỉ cần tải file index.php tại đây, sau đó sao chép file này vào thư mục C:\AppServ\www rồi vào trình duyệt gõ localhost.

Nếu chưa có, vào đây để tải file appserv.exe và cài đặt. Sau khi cài xong, cũng thực hiện chép file index.php như trên.

Sau khi đã vào được trang Web, điền các thông tin sau:

GUID: Tốt nhất là để mặc định.

Creator Name: Tên người làm Add-on.

Home Page: Trang chủ.

Extension Version: Phiên bản của Add-on.

Firefox Min/Max Version: Phiên bản nhỏ/lớn nhất mà Add-on tương thích.

User Script: Dán đoạn mã đã có được ở Bước 1 (mở tập tin *.user.js). Lưu ý: Chỉ được dán một đoạn mã vào mà thôi.

Cuối cùng, bấm nút Compile để thực hiện.

BƯỚC 3: Tùy chỉnh các Add-on có sẳn.

Trước hết, chỉnh sao cho Windows hiển thị toàn bộ định dạng của tập tin (Windows Explorer vào Tools / Folder Options / > tại thẻ View, bỏ dấu chọn Hide extensions…).

Sau đó, đổi định dạng file *.xpi thành dạng file nén (*.rar hay *.zip). Và giải nén tập tin.

Sau đó, có thể chỉnh sửa các tập tin như setup.js, chrome… cho phù hợp.

Sau khi thực hiện xong, nén tất cả lại thành một tập tin và chuyển thành dạng file *.xpi.

BƯỚC 4: Gói nhiều Add-on thành một Add-on duy nhất.

Đầu tiên, tải về 2 Add-on: FEBE, CLEO

Sau khi tải về, đổi dạng file *.zip thành *.xpi và cài đặt cho Firefox.

Khi cài đặt xong, vào Tools / FEBE / CLEO / CLEO Options, tại thẻ Directory, chọn thư mục chứa các Add-on sau khi đã được “gói”.

Tiếp tục vào Tools / FEBE / CLEO / Create cleopack, tại cửa sổ hiện ra điền các thông tin sau:

Enter Cleopack name: Tên của Add-on.

Items to packpage: Các Add-on cần được “gói”, bấm nút Select items to packpage để thêm vào các Add-on (định dạng *.xpi) vào.

Cleopack description: Thông tin về Add-on.

Cuối cùng, bấm nút Create Cleopack để gói các Add-on này lại.

Share