Skip to main content

FileSeek - công cụ đắc lực cho coder, web designer

Dù là coder pro hay không pro đi chăng nữa, đôi khi muốn tìm 1 đoạn code trong 1 file .php, asp hoặc htm. Ta không thể nào có nhiều thời gian để mở hàng loạt các file rồi Ctrl+F rồi Find từng cái một được. Thật là rắc rồi và đau đầu, FileSeek đã giải quyết được vấn đề này. Chỉ cần trỏ đến thư mục cần tìm và chuỗi cần tìm là FileSeek tự động dò code trong file và đưa về kết quả cho chúng ta. Thật đơn giản phải không nào?FileSeek works with these versions of Windows:
Windows 7 and Vista (32-bit and 64-bit)
Windows XP and 2000 (see special requirements below)
Windows Server 2003 & 2008 (32-bit and 64-bit)

Download: FileSeek
(Chờ 5 giây rồi nhấn Bỏ qua quảng cáo)

Share