Skip to main content

Cách Spam reg nick bo-Blog

Đầu tiên mấy bạn cần có trình duyệt Firefox và cài addon Http Live Header.

Download addon tại đây

Bạn vào 1 bo-Blog bất kỳ! ví dụ mình lấy Blog của Sang cày
http://sangcay.oni.cc/

Sau đó bạn download cái tool này về download ở dưới:
Sau khi download bạn thử vào reg nick thử xem sao đường link đăng ký
imageSau đó trên thanh công cụ bạn cho Http Live Header như hình
image

Bấm vào đăng ký hoặc gửi đi sẽ thấy thế này
image

Mở tool mới down về
nhìn vào dòng này

và dòng này

username=sorrysangcay&password=123456&confirmpsw=123456&email=sorysangcay%40gmail.com&homepage=http%3A%2F%2Fsokhanh03.co.cc&gender=1&qq=sokhanh03&msn=sokhanh03&skype=sokhanh03&from=sokhanh03&intro=sokhanh03

Để ý các biến
bắt đầu điền vào tool

chọn Method là Post
vào dưới bấm thêm biến những chữ màu đỏ trên là biến
biến username ta chọn thay đổi theo số tăng nhé
image

Sau đó bấm thêm
tiếp theo thêm các biến còn lại
cần chú ý biến nào cần thay đổi biến nào không thay đổi nghen!
ví dụ email và username thì thay đổi! kẻo trùng nó không chịu
còn pass, giới tính và mấy cái còn lại cho cố định
sau khi điền hết sẽ như thế này
image

Bắt đầu điền vào số lần gửi ví dụ 50000 ( hic) và bấm vào bắt đầu
image

Sau khi bắt đầu nó hỏi yes thì bạn cứ yes
image
vậy là xong chờ nó chạy xong là được

Kết quả đây:
image

Sorry sang cày vì tất cả.

Share