--> Skip to main content

Upload ảnh tự động, nhanh chóng với Photobucket

Với phần mềm Photobucket Desktop, bạn có thể dễ dàng upload ảnh một cách tự động. Tải phần mềm miễn phí tại đây.


Sau khi download và cài đặt, bạn cần phải đăng nhập tài khoản Photobucket để phần mềm kết nối với máy chủ:
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Photobucket%20Desktop%20-%20PC2010082713ydz/Auto%20Upload/photobucket-01.png 

Tiếp theo, bạn hãy tạo 1 thư mục để có thể upload ảnh một cách tự động:
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Photobucket%20Desktop%20-%20PC2010082713ydz/Auto%20Upload/photobucket-02.png

Vậy là xong, nếu bạn muốn upload ảnh, bạn chỉ việc copy ảnh và thả vào thư mục bạn đã cài cho Photobucket Desktop, ảnh sẽ được tự động upload lên Photobucket:
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Photobucket%20Desktop%20-%20PC2010082713ydz/Auto%20Upload/photobucket-03.png 

Ngoài ra, bạn có thể upload bằng chức năng Manual Upload. Thực hiện upload bằng cách kéo ảnh và thả vào Photobucket Desktop (Drop and Down):
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Photobucket%20Desktop%20-%20PC2010082713ydz/Auto%20Upload/photobucket-04.png


Để lấy link ảnh, bạn click vào View Album Online ở dưới góc phải, chương trình sẽ mở Album "Auto Upload" của bạn lên trình duyệt:
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Photobucket%20Desktop%20-%20PC2010082713ydz/Auto%20Upload/photobucket-05.png 
Bạn có thể xem, thay đổi thông tin và lấy link ảnh!

Nguồn: Juno_okyo's Blog. Vui lòng để lại nguồn nếu sao chép bài viết này, cảm ơn!

Share