Skip to main content

[TUT] - Upload Shell qua ACP của NukeViet

Bước 1: Đăng nhập với quyền quản trị  
 


Bước 2: Upload Themes
Vào “Quản lý giao diên”  => “Cài đặt themes"
"
Chọn: “Cài đặt themes lên hệ thống
Nén gói themes cần upload dưới dạng zip rồi up lên. 
Lưu ý: Trong gói themes upload lên hãy chèn 1 con shell và nhơ đường dẫn của con shell đó, Ví dụ:
Soleil chèn 1 con shell byg.php trong thư mục images và có path là: /nuke/images/byg.php
Pass dai nén: soleil_vhb
Đây là các file và forder của themes được upload lên trong đó co con shell byg.php


Tiếp tục chọn “Kiểm Tra” và hoàn thành các bước cài đặt còn lại.
Bươc 3: Run Shell
Như đã nói ở trên shell byg.php được chèn vào có  path là: /nuke/images/byg.php
Nên, Link shell sẽ là:
 

Bài viết này soleil viết mục đich là tham khảo:
     -          Username và password có được do local attack
     -          Link shell đã được đặt pass kỹ càn nhằm tránh người ngoài vào phá hoại
     -           Các file, thư mục quan trong đã đươc soleil config  hết.
     -          Đã thông báo với bên lien quan ( Vì site lien quan đến GOV)

Share